Kāds ir labs advokāts?

Kā izvēlēties savu advokātu, ja lieta tiešām ir nopietna? Kā saprast, kurš no speciālistiem būtu pietiekami kompetents, lai izprastu konkrēto lietu? Kāds vispār ir labs advokāts? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildi atradīsiet raksta turpinājumā.

Vai tiešām advokāts?

Vispirms jāsaprot, vai tiešām konkrētajā situācijā nepieciešams piesaistīt advokātu vai varbūt pietiek vien ar jurista palīdzību. Skaidrs, ka vienkāršus ikdienas jautājumus palīdzēs risināt jurists, taču, visticamāk, vajadzēs advokātu, ja lieta ir sarežģīta, ja tā ir nonākusi līdz tiesai un nepieciešama visaugstākā līmeņa palīdzība.

Un arī tad – nederēs jebkurš advokāts. Visi advokāti specializējas kādās konkrētās jomās, piemēram, ir darba tiesību eksperti, ir komerctiesību eksperti, ir ģimenes lietu advokāti, ir krimināllietu speciālisti un tā tālāk. Līdz ar to vispirms ir jāsaprot, kādā tieši jomā nepieciešama palīdzība. Ja trūkst pārliecības par to, ka izvēlētais advokāts pārstāv tieši nepieciešamo jomu, var sazināties ar advokātu birojiem. Lielākajos no tiem strādā teju visu jomu pārstāvji.

Reizēm dzirdēts arī jautājums par to, kas ir labs un kas slikts advokāts? Jebkurš advokāts pēc savas būtības ir labs speciālists, jo ir nokārtojis atbilstošus eksāmenus, devis zvērestu un vien pēc pamatīgas izvērtēšanas ieguvis zvērināta advokāta statusu. Līdz ar to – zvērināts advokāts jau pēc būtības Latvijā ir labs speciālists.

Labs advokāts

Labs advokāts pārzina likumus, tiesa, viņam tie nav jāzina no galvas, jo mūsdienās visi likumi ir pieejami internetā, taču ir labi jāzina, kur un ko meklēt. Labs advokāts nemitīgi mācās un iet līdzi laikam, apgūst arvien jaunas jomas, labi pārzina tehnoloģijas un ir gatavs nemitīgi pilnveidoties.

Labs advokāts ir ar analītisku prātu, viņš spēj saskatīt dažādas likumsakarības un iespējas, reizēm domāt pavisam radoši, iedziļināties detaļās un stratēģiski plānot dažādus scenārijus. Labam advokātam ir milzīga loma tiesas procesā, apkopojot pierādījumus, sagatavojot argumentus un profesionāli aizstāvot savu pusi.

Mūsdienās, domājot par profesionāļiem, būtiska ir profesionalitāte, bet arī sociālā atbildība. Ne velti advokāti dažkārt sniedz palīdzību arī bez maksas, vien tāpēc, lai sniegu savu ieguldījumu taisnīguma uzlabošanā. Advokāti ir daudzpusīgi, iesaistās dažādās jomās un aktivitātēs. Viens no piemēriem ir vadošais Latvijas advokātu birojs un viņu viena no beidzamā laika aktivitātēm, atbalstot mākslu. Šeit sīkāk – http://www.bdaugava.lv/zinas/par-makslas-projektu-vienas-gleznas-stasts/.

Pēterītis

Back to top